Työfysioterapia

TYÖFYSIOTERAPIA

Työfysioterapeutti ennaltaehkäisee ja korjaa

Työfysioterapia on osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa. Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija. Työfysioterapia kohdistuu työntekijään, työympäristöön ja työyhteisöön. Tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö.

Työfysioterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä. Hän tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista. Hän antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa. Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu hyvinvointia edistävien valmennusten, työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Kun työntekijä, työympäristö ja työyhteisö ovat kunnossa, yrityksen kulut (esim. sairauskustannukset, tuotantotappiot, ennenaikaiset eläkkeet jne.) pienevät ja tuottavuus paranee. Hyvinvoivat työtekijät luovat hyvinvoivan yrityksen.


Kinesiocenter tarjoaa monipuolisia työfysioterapiapalveluita

Kinesiocenter järjestää työfysioterapiapalveluja yrityksille joko yhteistyönä asiakasyrityksen työterveyshuollon kanssa tai erillisinä ostopalveluina. 


Kinesiocenterin työfysioterapiapalveluja ovat:

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen tavoitteena on kartoittaa työolot ja työympäristö. Kartoitus toimii pohjana työterveyshuollon, tila-/ kaluste- ja työolojen suunnittelulle ja mahdollisille muutosehdotuksille. Työpaikkaselvitys tehdään usein yhteistyönä työterveyshuollon, työpaikan edustajien ja työsuojelun kesken.

Työpaikkakäynti

Työpaikkakäynnin tarkoituksena on antaa työtapoihin ja ergonomiaan liittyvää neuvontaa sekä suosituksia. Tavoitteena on, että työpisteen ergonomia tukee työntekijän hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Lisäksi työntekijälle annetaan itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelivaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Menetelmiin kuuluu mm. LHT- eli lääkinnällinen harjoittelu terapia, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Ergonomia-infot

Ryhmille järjestetään työpaikoilla ergonomia-infoja. Info-tilaisuuksissa osallistujat saavat tietoa mm. seuraavista asioista: ergonomian perusteet, työpisteiden säätöjen ja työvälineiden käyttö, tuki- ja liikuntaelimistölle turvalliset työasennot ja työliikkeet, tauotuksen ja taukoliikkeiden merkitys sekä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito.

Fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvonta

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella annetaan työntekijälle yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntotestaus

Kuntotestit suunnitellaan ja toteutetaan työntekijän/ ryhmän tarpeiden pohjalta, esimerkiksi osana laajempaa TYKY- projektia. Kuntotestin tarkoituksena on saada tietoa sen hetkisestä kunnosta sekä motivoida huolehtimaan omasta työkyvystä ja hyvinvoinnista. Kuntotestien perusteella voidaan antaa yksilöllisiä ohjeita työkunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Seurantatesteillä ja kyselyillä tuetaan pitkän aikavälin tavoitteita sekä saadaan arvokasta tietoa tulosten arvioimiseksi ja työterveyshuollon kehittämiseksi. 

Testivalikoimistamme löytyy mm:
  • ErgoPro -polkupyöräergometritestit
  • UKK-Instituutin suorituskyky ja ALFA-testistöt
  • UKK-kävelytesti, 2 km (aika ja sykeperusteisina)
  • Polar -syketesti
  • Polar Kehon Ikä -mittaus
  • Kuntoremontti testit

Koulutus/luennot

Työntekijöille ja työyhteisöille järjestetään luentoja ja koulutusta terveyteen, työkykyyn ja liikuntaan liittyen. Luennot voivat olla osana työpaikan laajempaa koulutuskokonaisuutta, esim. johtamiskoulutusta, uusien työntekijöiden perehdytystä tai työyhteisön kehittämistä. Asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta rakennetaan innostava ja juuri kyseistä ryhmää koskettavaa koulutuskokonaisuus tai luento.

Liikunta- ja terveysneuvontaryhmät

Ryhmät ovat fysioterapeutin ohjaamia, ja ne toteutetaan osana yrityksen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Fysioterapeuteillamme on myös Personal Trainer -koulutus ja he toimivat viikoittain liikunnanohjaus ja valmennustehtävissä. Kunkin ryhmän kanssa suunnitellaan yhdessä tuntien sisältö, tavoitteet ja toteutus. Tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta he pystyvät itse vaikuttamaan työkykyynsä ja terveyteensä. Ryhmissä panostetaan erityisesti motivointiin ja itsehoidon ohjaukseen.

Liikunta- ja teemapäivät

Kinesiocenter suunnittelee ja järjestää yhdessä asiakasyrityksen kanssa liikunta ja teemapäiviä. Teemapäivien sisältö voi liittyä esim. tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon, työkykyyn/ työssä jaksamiseen, liikuntaan/ kuntoiluun ja ergonomiaan.

Kuntoremonttikurssit ja -lomat

Kinesiocenterillä on 20 vuoden kokemus kuntoremonttilomien ja -kurssien toteuttamisesta yhteistyössä Break Sokos Hotel Bomban kanssa. Kuntoremonttikurssit toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, jolloin kurssille osallistuminen oikeutaa Kelan kuntoutuspäivärahaan.

Tila- ja kalustesuunnitteluun osallistuminen

Työfysioterapeutti osallistuu työtilojen suunnitteluun ja muutostarpeiden arviointiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työfysioterapeuttia voidaan konsultoida mm. uusien tilojen ergonomian suunnittelussa ja kalusteiden, työ- ja apuvälineiden sopivuuteen ja tarpeellisuuteen liittyvissä asioissa.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.