Kuntoremonttikurssit

KUNTOREMONTTIKURSSIT

RYHMÄMUOTOISTA VARHAISKUNTOUTUSTA

Kuntoremontissa keskitytään asiakkaan fyysisen kunnon, työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen varhaiseen tukemiseen kuntoutuksen keinoin. Se suunnitellaan ja toteutetaan työpaikan sekä työterveyshuollon yhteistyönä, siten että kuntoremontin sisältö ja pituus vastaavat työpaikan tarpeita. Kuntoremontti ei ole virkistys- tai lomatoimintaa, kuten erilaiset kuntoremonttilomat tai elämäntapamuutoksiin painottuvat viikonloppukurssit. 

Kuntoremontin pituus on yleensä 5–7 vuorokautta ja siihen voi liittyä seurantapäivä(t). Se voi toteutua useassa jaksossa tai yksittäisinä päivinä. Kuntoremontin suunnittelussa huomioidaan, että siitä muodostuu tarkoituksenmukainen kuntoutuskokonaisuus, joka tukee työntekijän ja työpaikan työhyvinvointia. Kuntoutuskokonaisuus toteutetaan noin vuoden kuluessa. 

Kuntoremonttiin liittyvät teemat nousevat työpaikan, työntekijöiden ja työterveyshuollon havaitsemista tarpeista ja niitä käsitellään toiminnallisissa harjoituksissa sekä ryhmäkeskusteluissa. Käsiteltäviä teemoja ovat lisäksi ravintoon, terveyteen ja terveysriskeihin sekä työhön ja työympäristöön liittyvät tekijät ja kuntoutujien tarpeista lähtevät teemat.

 Kuntoremontissa 

 •  kartoitetaan asiakkaan kuntoa, elämäntapoja ja terveystottumuksia 
 •  käsitellään henkistä hyvinvointia ja työssä jaksamista 
 •  käsitellään päihteiden käytön ja ravinnon merkitystä terveyteen 
 •  tuetaan asiakasta havaitsemaan oman toiminnan merkitys kokonaisvaltaiseen
  hyvinvointiin  
 • haetaan työkykyongelmat huomioon ottaen tavoitteellisesti keinoja työssä jaksamisen parantami-seksi tukemalla henkistä ja fyysistä hyvinvointia 
 • etsitään asiakasta kiinnostava ja hänen suoritustasoa vastaava yksilöllinen liikuntaohjelma omatoi-misesti toteutettavaksi 
 • ryhmäohjelmat sisältävät erilaisia liikuntamuotoja tai toiminnallisia harjoitteita teemoista. 

Kuntoremontin tavoite ja kohderyhmä 

Kuntoremonttitoiminnan tavoitteita ovat 

 • työkyvyn ylläpitäminen 
 •  henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen 
 •  työkykyä haittaavien oireiden syntymisen ennaltaehkäisy 
 •  aktivoiminen oman terveyden vaalimiseen. 

Työterveyshuolto ohjaa kuntoremonttiin asiakkaan, jonka terveys ei ole vielä heikentynyt, mutta työpaikal-la esimies tai työterveyshuolto on havainnut työntekijän työkykyyn vaikuttavia riskitekijöitä. Myös asiakas itse voi havahtua oman työhyvinvointinsa muutostarpeeseen, ja hän hakeutuu työterveyshuollon ohjaama-na kuntoremonttiin.

(Lähde: Kela)

LISÄTIETOA - LUE KELAN KUNTOREMONTTIMUISTIO


KUNTOREMONTTIKURSSI 7 VRK

Kuntoremonttikurssin sisältö räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaisesti. Avokuntoremontti koostuu 7 x 1 pv jaksosta ja 3 x 1 pv seurantajaksosta. Kurssi voidaan toteutetaan Break Sokos Hotel Bomballa.

AVOKUNTOREMONTTI

Avokuntoremontti räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaisesti. Avokuntoremontti voi koostua esimerkiksi 7 x 1 pv jaksosta, 3 x 2 pv tai 3+4 pv jaksoista. Kurssi voidaan toteuttaa Break Sokos Hotel Bomban tai Kinesiocenter Kuntoilukeskuksen tai vaikkapa tilaajan omissa tiloissa.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.