Veteraani- ja sotainvalidikuntoutus

VETERAANI- JA SOTAINVALIDIKUNTOUTUS

Kinesiocenter Bomba toimii kuntoutuspalvelun tuottajana Siun Sotelle ja Valtiokonttorille.

Tarjoamme veteraani- ja sotainvalidiasiakkaillemme koko palvelukirjomme. Kaikkien nykyaikaisten kuntotusmenetelmiemme lisäksi tarjolla on myös perinteiset hieronnat, lämpöhoidot, vesihoidot, allaskuntouksen sekä kattavat kuntosalipalvelut. Teemme myös kotikäyntejä.


Veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain

Kuntoutusta voivat saada ne veteraanit, joilla on rintamatunnus. Kuntoutuksen kustantaa valtio, mutta myöntämisestä päättää oma kunta. Kuntoutusta haetaan oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta.

Veteraanien kuntoutus perustuu rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettuun lakiin (1184/1988) sekä asetukseen (1348/1988).Rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen joka vuosi.

Lotat ja pikkulotat hakeutuvat kuntoutukseen Lotta Svärd Säätiön kautta hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta.

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain.

Kuntoutusta on mahdollista saada laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena. Vuosittainen laitoskuntoutusjakso voi olla keskimäärin 10 päivää vuodessa. Avokuntoutuskäyntejä on mahdollista saada enintään 30 kertaa vuodessa.

Kuntoutukseen haetaan terveyskeskuksen kautta. Terveyskeskus voi järjestää kuntoutuksen itse tai ostaa sen yksityiseltän kuntoutuspalvelun tuottajalta.

(Lähde: www.stm.fi)


Sotainvalidit

Valtiokonttori kustantaa sotainvalidien, heidän puolisoidensa, sotaleskien ja sotainvalidien leskien sekä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden kuntoutuksen lakiin ja asetuksiin perustuen.

Sotainvalidien kuntoutus perustuu sotilasvammalakiin (404/1948) sekä asetukseen sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta (1117/1985).

Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta joko sille tarkoitetulla hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Kuntoutukseen ei tarvitse erikseen hakea Valtiokonttorista maksusitoumusta, jos palveluntuottaja on saanut Valtiokonttorilta luvan kutsua pitkäaikaiset asiakkaansa kuntoutukseen.

Kuntoutusjakson pituus määräytyy hakijan työkyvyttömyysasteen perusteella:

1. Invalidin haitta-aste on 10–25 prosenttia

Jos invalidin työkyvyttömyysaste on 10–25 prosenttia, hänellä on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta.

Invalidi voi halutessaan vaihtaa laitoskuntoutuksen:

  • päiväkuntoutukseen (10 päivää) tai
  • avokuntoutukseen (20 kertaa) tai
  • tuettuun kotona kuntoutumiseen (20 käyntikertaa)

Invalidi voi halutessaan jakaa kuntoutuksen aviopuolisonsa kanssa. Kuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että invalidi on jo täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jolloin kuntoutusjakso alkaa.

Jaettaessa aviopuolisoilla on mahdollisuus valita joko 10 päivää laitoskuntoutusta tai vaihtoehtoisesti 5 päivää päiväkuntoutusta tai 10 kertaa avokuntoutusta tai 10 kertaa tuettua kotona kuntoutumista.

Aviopuolisot voivat halutessaan valita myös molemmat eri kuntoutusmuodon.

2. Invalidin haitta-aste on 30–100 prosenttia

Jos invalidin haitta-aste 30–100 prosenttia, hänellä on oikeus vuosittain neljän viikon laitoskuntoutukseen sekä 15 hoitokerran avokuntoutusjaksoon.

Invalidi voi halutessaan vaihtaa laitoskuntoutuksen:

  • päiväkuntoutukseen (20 päivää) tai
  • avokuntoutukseen (kaksi kertaa 12 hoitokerran jakso) tai
  • tuettuun kotona kuntoutumiseen (24 käyntikertaa)

Invalidi voi vaihtaa myös 15 hoitokerran avokuntoutusjakson 15 tuetun kotona kuntoutumisen käyntikertaan.

Invalidi voi halutessaan antaa osan omasta laitoskuntoutuksestaan aviopuolisolleen. Kuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että invalidi on jo täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, kun kuntoutusjakso alkaa. Kuntoutuksen jakamisesta ilmoitetaan Valtiokonttorille kuntoutushakemuksen yhteydessä.

Mikäli sotainvalidi luovuttaa puolisolleen yhden viikon laitoskuntoutuksestaan, aviopuoliso on oikeutettu 7 päivän laitoskuntoutusjaksoon. Invalidilla on mahdollisuus valita silloin joko 21 päivää laitoskuntoutusta tai vaihtoehtoisesti 15 päivää päiväkuntoutusta tai 18 kertaa avokuntoutusta tai 18 kertaa tuettua kotona kuntoutumista.

Mikäli sotainvalidi luovuttaa puolisolleen kaksi viikkoa laitoskuntoutuksestaan, aviopuolisot voivat valita seuraavista vaihtoehdoista itselleen sopivimman kuntoutusjakson:

  • laitoskuntoutus (14 päivää)
  • päiväkuntoutus (10 päivää)
  • tuettu kotona kuntoutuminen (12 kertaa)
  • avokuntoutus (fysikaalista hoitoa 12 kertaa)

15 hoitokerran avokuntoutusjakso ei ole jaettavissa puolison kanssa.


Lisätietoa: Kuntoutukseen hakemisesta

(Lähde: www.valtiokonttori.fi)

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.