Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

PRE- JA POSTOPERATIIVINEN FYSIOTERAPIA

Preoperatiivinen fysioterapia

Fysioterapia on tärkeä osa hoitoprosessia leikkausten jälkeen ja ennen. Preoperatiivinen fysioterapia sijoittuu ajallisesti loukkaantumisen ja operatiivisen toimenpiteen väliin.

Preoperatiivisen fysioterapian tavoitteena on optimoida operoitavan alueen aineenvaihdunta ja näin helpottaa itse operaatiota ja siitä kuntoutumista. Näin luodaan hyvät edellytykset leikkauksen jälkeiselle kuntoutukselle ja lopulliselle paranemiselle. Preoperatiivisen fysioterapian tarkoitus on saada leikattavalta alueelta turvotus pois, parantaa alueen kudosten aineenvaihduntaa ja elastisuutta. Lisäksi pyritään parantamaan operoitavan alueen lihaksiston toimintaa, voimatasoja ja palauttaa niveleen mahdollisimman hyvä liikkuvuus. Preoperatiiviseen fysioterapiaan kuuluu olennaisena osana kuntoa ja lihastasapainoa ylläpitävä LHT-harjoittelu. Harjoittelu toteutetaan kuntosalilla, Huber Motion Lab tai Huber SpineForce -kinesteettisillä harjoituslaitteilla tai kotona tehtävinä harjoitteina.

Preoperatiivisesti Kinesiocenter-konseptilla voidaan tehokkaasti nopeuttaa operaatiosta elpymistä ja sen seurauksena syntyviä mustelmia ja turvotusta. Erityisesti LPG Endermotherapie valmistaa kudosta operaatioon, vähentää turvotusta ja lievittää kipua. Myös kuntosalilla ja vedessä tehtävät LHT-harjoitteet ovat erinomaisia esim. nivelen liikelaajuuden palauttamiseen, turvotuksen vähentämiseen sekä kokonaisvaltaiseen lihas- ja aerobisen kunnon ylläpitämiseen. Käytämme aina Kinesiocenter-konseptia preoperatiivisesti, sillä tämä helpottaa postoperatiivisen kuntoutuksen aloittamista heti operaation jälkeen, kun suurin osa harjoitusmenetelmistä ja kokonaisuuksista ovat jo tuttuja.


Postoperatiivinen fysioterapia

Postoperatiivinen kuntoutus on leikkauksen jälkeistä fysioterapiaa, mikä suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti - huomioiden leikkaavan lääkärin jatkokuntoutusohjeet. Fysioterapian tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn palautuminen.

Post-operatiivinen fysioterapia on Kinesiocenterin erikoisalaa. Läheinen yhteistyö maamme johtavien ortopedien kanssa, vuosien kokemus postoperatiivisesta työstä, nykyaikainen kuntoutusteknologia ja harjoitusmenetelmät ovat nopean ja tehokkaan kuntoutumisen kulmakiviä.Tällä hetkellä suurimmat post. op. asiakasryhmämme ovat olleet erilaiset polven (ACL, MCL, MPFL), olkapään (Labrum, Cuff), ja lonkkien vammat.

Leikkauksella korjataan rakenteellinen ongelma tai häiriö, muttei toiminnallisia häiriöitä. Kipujen taustalla voi olla usein liikekontrollinhäiriö, joka on saattanut johtaa kudosten virheelliseen kuormittumiseen ja jota hoidetaan leikkauksen jälkeisellä fysioterapialla. Näin vältetään se, että sama vaiva palaisi. Leikkauksen jälkeistä turvotusta ja kipua voidaan hoitaa Kinesiocenter-konseptilla. Hoitokokonaisuus suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle yksiölllisesti ja toteutetaan moniammatillisena kokonaisuutena.

Postperatiiviseen fysioterapiaan kuuluu olennaisena osana kuntoa ja lihastasapainoa ylläpitävä LHT-harjoittelu. Harjoittelu toteutetaan kuntosalilla, Huber Motion Lab tai Huber SpineForce -kinesteettisillä harjoituslaitteilla tai kotona tehtävinä harjoitteina. Toiminnallisesti suunnitelluilla LHT-harjoitteilla on merkittävä rooli kuntoutuksessa. Ne suunnitellaan aina kunkin potilaan mukaan yksilöllisesti. Harjoitteiden tavoitteena on palauttaa nivelten liikkuvuus ja parantaa lihasten voimaa ja kestävyyttä, koordinaatiota ja liikkeen hallintaa. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia ja LHT-harjoitteet etenevät asteittain. On tärkeää huomioida kudosten normaali fysiologinen paranemisaika ja välttää liian kuormittavaa ja rasittavaa harjoittelua.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.