Neurologinen fysioterapia

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Neurologinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka on suuntautunut keskus- ja ääreishermostoperäisten sairauksien sekä oireyhtymien kuntoutukseen.

Neurologista fysioterapiaa kuvaava piirre on eri sairauksien suuri lukumäärä ja niissä olevat erot sekä moninaisuus sisältäen äkillisesti alkavia ja vähitellen eteneviä sairauksia. Fysioterapian tavoitteena on äkillisen sairastumisen jälkeen aikaisemmin hallittujen taitojen uudelleen oppiminen sekä ajan myötä jäljellä olevien taitojen ja korvaavien menetelmien ja toimenpiteiden soveltaminen sekä sitä kautta toiminnallisuuden, itsenäisen suoriutumisen ja liikuntakyvyn parantuminen. Hitaasti etenevissä sairauksissa pyritään työkyvyn ylläpitämiseen, sairauden edetessä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen sekä itsenäisen selviytymisen ja liikuntakyvyn säilymiseen niin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa kuin harrastuksissakin.

Neurologinen sairaus tai vamma vaikuttaa usein koko persoonaan, persoonalliseen ilmaisuun, vastaanottokykyyn, psyykkiseen prosessointiin sekä kognitiivisiin kykyihin, joiden huomiointi on kuntoutusmahdollisuuksien kannalta olennaista. Kuntoutumisen lähtökohtana ovat ihmisen omat voimavarat ja elämänpiiri. Terapia suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan sekä tarvittaessa hänen omaisensa kanssa ja tyypillisesti kuntoutus on moniammatillista. Kuntoutumisprosessiin kuuluu oikeaaikainen apuväline- ja kodinmuutosratkaisujen asiakaslähtöinen tekeminen.

Kuntoutujan toimintakyvyn ja siinä tapahtuvien muutosten toistuva arviointi toimii kliinisen päätöksenteon perustana ennen hoitojaksoa ja sen aikana. Neurologisessa fysioterapiassa käytetään erilaisia, mm. neurofysiologisiin tutkimuksiin ja motorisen oppimisen teorioihin perustuvia terapiamenetelmiä. Fysioterapeutin on kyettävä suunnittelemaan fysioterapian toteutus kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaan tuntien eri terapiamenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset. Lisäksi neurologian alueella toimivan fysioterapian tulee omata teoreettista tietoa mm. biomekaniikasta, kuormitusfysiologiasta, neuropatofysiologiasta, oppimisen neurologisista perusteista (neurofysiologia ja neuropsykologia), motorisesta oppimisesta ja toimintakyvyn arviointimenetelmistä.

(Lähde: www.suomenfysioterapeutit.fi)

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.