MMT - Manual Myofacial Techniques

MMT - MANUAL MYOFASCIAL TECHNIQUES

Kehon ja kudosten toiminnan normalisointia

MMT eli Manual Myofascial Techniques on hoitotekniikka, joka perustuu terapeutin suorittamiin fascioihin kohdistuviin tekniikoihin, joihin yhdistetään asiakkaan aktiivisesti suorittamiin liikkeisiin. Tavoitteena on normalisoida myofaskiaalisen kudoksen toiminta.

Myofaskiaalisen käsittelyssä näkökulma ihmiskehon toimintaan on strukturalistinen: ryhdin poikkeamien ja epäedullisten liikemallien nähdään johtavan virheelliseen kuormitukseen ja sitä kautta kehon pehmytkudosten lyhenemiseen ja kiinnikkeiden muodostumiseen eri kerrosten välillä. Tekniikoiden tavoitteena on edistää pehmytkudosten liikkuvuutta ja toimintaa. Tuloksena voi olla kivun lievittyminen, urheilusuorituksen paraneminen, liikkuvuuden lisääntyminen tai ryhdin paraneminen. Terapialla edistetään lisäksi asiakkaan rentoutumista ja yleistä kokemusta hyvinvoinnista. (Grant & Riggs 2008, 149.)


Myofaskiaalinen käsittely (myofascial release) jaetaan suoriin ja epäsuoriin tekniikoihin. Suora tekniikka on tekniikoista voimakkaampi, sillä siinä terapeutti kohdistaa käsittelyn suoraan liikerajoittunutta suuntaa vastaan. Tekniikassa käytetään usein rystysiä tai kyynärpäätä. Epäsuora tekniikka on hellävaraisempi, siinä terapeutti seuraa usein liikerajoituksen suuntaa kevyin venytyksin ja antaa kudoksen ikään kuin ”vapautua itsekseen”. (Grant & Riggs 2008, 156.) Osa terapeuteista ja tutkijoista on alkanut käyttää myofascial release -nimen sijaan termiä myofascial induction. Termi kuvaa tekniikan oletettua fysiologista mekanismia, jossa terapeutin kosketuksen vä- littämä kevyt voima aiheuttaa muutoksen löyhän sidekudoksen molekyylirakenteessa. (Chaitow 2012, 294.)

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.