LYKO-lymfaterapia

LYKO -LYMFATERAPIA

LYKO -terapian rakenne

Lymfahoidon Kokonaisuus on kaksivaiheinen terapia, joka intensiivisyytensä takia on vaativa niin asiakkaalle kuin myös terapeutille. Kompressioterapia on LYKO-terapian kulmakivi sen kummassakin hoitovaiheessa.

Terapian I vaihe: 

Hoidon tarkoituksena on turvotuksen vähentäminen. Tuloksellisen terapian edellytys on kaikkien osa-alueiden tehokas toteutus.

 1. Manuaalinen lymfaterapia (ML) 3-5 päivänä viikossa.
 2. Kompressiosidonta välittömästi manuaalisen lymfaterapian jälkeen. Hoidettava pitää sidoksia vuorokauden ympäri seuraavaan hoitokertaan asti.
 3. Terapeuttinen harjoittelu sekä ohjaus liikuntaan ja asentohoitoon. Pumppaava, rytminen lihastyö yhdessä kompression kanssa tehostaa imusuoniston toimintaa.
 4. Ihonhoito, so. turvonneen alueen infektioherkän ihon kunnosta huolehtiminen myös ennaltaehkäisevästi.

Manuaalinen lymfaterapia aktivoi imusuoniston omaa, aktiivista pumppaustoimintaa (lymfa-angiomotoriikkaa), siirtää turvotusta soluvälitilassa ja stimuloi uusien imusuoni-yhteyksien syntymistä ja toimintaa ödeema-alueen ja terveiden kehonosien välillä. Kompressio kohottaa kudospainetta ja vähentää näin nesteen ulossuodattumista (ultrafiltraatiota ) verisuonikapillaareista, tehostaa lihas- ja nivelpumpputoimintaa sekä stimuloi tätä kautta sekä laskimoiden että imusuoniston toimintaa. Kompressio estää myös liikkeelle saadun nesteen takaisinvirtausta kudoksissa.

Terapeuttinen harjoittelu ja liikunta aktivoivat lihas- ja nivelpumpputoimintaa, tehokkaimmin yhdessä kompression kanssa.

Ihonhoito auttaa ylläpitämään ihon suojatoimintaa ulkomaailmaa vastaan ja estää näin lymfaödeeman infektioiden kautta tapahtuvaa etenemistä.

LYKO-terapiaa voidaan tarpeen mukaan täydentää käyttämällä erilaisia koneellisia tukihoitoja sekä lymfateippausta. Optimaalisessa tapauksessa terapian I vaihe jatkuu kunnes turvotus ei enää vähene. Tällöin asiakkaalle tilataan mittojen mukaan valmistettava lääkinnällinen kompressiohiha tai -sukka / sukkahousut. Terapian I vaiheessa kompressioterapia toteutetaan sidoksin, hiha tai sukka hankitaan vasta turvotuksen vähentämisen jälkeen. Hoitojen tiheys voidaan vähentää viidestä viikkokerrasta kolmeen vain silloin, kun asiakas voi pitää sidosta koko hoitokertojen välisen ajan eli 2-3 vrk.

Terapian II vaihe:

Hoidon tarkoituksena on saavutetun hoitotuloksen säilyttäminen ja optimointi.

 1. Lääkinnällisen kompressiohihan tai –sukan päivittäinen käyttö.
 2. Terapeuttinen harjoittelu, liikunta ja asentohoito.
 3. Ihonhoito ja muu turvotusta ennaltaehkäisevä toiminta.
 4. Manuaalinen lymfaterapia tai LYKO-jakso tarpeen mukaan.

Koska lymfaödeema on krooninen sairaus, jatkuu terapian II vaihe läpi elämän. Parhaimmassa tapauksessa asiakas selviää pitkiä aikoja ilman hoitoja ennaltaehkäisevän itsehoidon ja tunnollisen kompressiohihan / -sukan käytön myötä. Turvotuksen pahentuessa LYKO:n I vaihe joudutaan uusimaan. Paras tulos saavutetaan, kun terapia käynnistetään heti turvotuksen alkuvaiheessa. Lymfaödeema kannattaa aina hoitaa, koska edetessään se johtaa mm. sekundaarisiin ihomuutoksiin ja alueellisen immuunipuolustuk-sen heikkenemiseen.

LYKO-terapian vaikuttavuus voidaan luotettavasti todeta ja dokumentoida mittaamalla turvonneen raajan ympärys. Oikein toteutettu terapia vähentää aina turvotusta tilastollisesti merkittävästi, parhaimmillaan yli 10 cm hoitosarjan aikana. Muita dokumentointikeinoja ovat raajan volyymin mittaus ja valokuvaus.

(Lähde: www.suomenlymfahoito.net)


Virheellinen hoito

Pahin virhe lymfaödeeman hoidossa on kompressioterapian laiminlyönti. Terapian I vaiheessa sen osuus hoitotuloksesta on suurimmillaan jopa 80-90 %.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas ymmärtää kompressioterapian tarkoituksen ja motivoituu sen toteuttamiseen. Toinen virhe on vartalon käsittelyn (ns. ’sentraalinen esikäsittely’) liian heikko painotus. Aiemmin mainittujen täydentävien hoitomuotojen yksinomainen käyttö hoitona on riittämätöntä ja siksi virhe. Diureettien käyttö ei ole indisoitu lymfaödeeman kohdalla.


LYKO -terapian muut indikaatiot

• Posttraumaattiset ja postoperatiiviset turvotukset.

• Pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava.

• Lipödeeman eri muodot.

• Sairaudet, joihin liittyy tulehdusreaktion aiheuttama turvotus (esim. nivelreuma ja CRPS).

• Esim. neuraalikudoksen ja sidekudosrakenteiden ärsytystilat (vain ML).

Manuaalista lymfaterapiaa sellaisenaan on käytetty menestyksekkäästi myös fibromyalgian oireiden lievittämiseen. Vaikutusmekanismia ei tässä kuitenkaan tunneta.

Kela korvaa lymfaterapian silloin, kun indikaationa on jokin lymfaödeeman muoto. Em. tapauksissa on myös mahdollisuus saada maksusitoumus LYKO-terapiaan oman kunnan terveyskeskuksesta tai keskussairaalasta.

(Lähde: www.suomenlymfahoito.net)


Potilasohjeet

 • Ohjeita henkilölle, jolla on riski saada alaraajaturvotus. Lue lisää
 • Ohjeita henkilölle, jolla on tehty rintasyöpäleikkaus. Lue lisää
 • Turvotusta vähentävät harjoitteet rintasyöpäpotilaille. Lue lisää
 • Liikunta vähentää naisten rintasyövän vaaraa. Lue artikkeli
 • Liikunta vähetää kemoterapian haittavaikutuksia rintasyöpäpotilailla. Lue artikkeli
 • Liikunta parantaa elämänlaatua syövän jälkeen. Lue artikkeli

(Lähde: www.suomenlymfahoito.net)

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.