Kelan vaativa kuntoutus

KELAN VAATIVA KUNTOUTUS

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Kinesiocenter on Kelan yhteistyökumppani Kelan järjestämässä ja rahoittamassa vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa kaudella 2015-2018.

Kuntoutusta toteutetaan avoterapiana Kinesiocenter Bomban ja Kinesiocenter Kuntoilukeskuksen toimipisteissämme ja terapiamuotoina ovat:

sekä uutuutena

Toteutamme kuntouksen pitkällä kokemuksella ja rautaisella ammattitaidolla uusinta kuntoutusteknologiaa sekä aktiivista kuntoutusotetta ja asiakaslähtöisyyttä hyödyntäen.

Tervetuloa asiakkaaksemme!


Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

1.1.2016 alkaen vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsy ei enää riipu vammaisetuuden saamisesta. Samassa yhteydessä kuntoutuksen nimeksi tulee vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteena on sairaus tai vamma sekä sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Kuntoutujalla tulee myös olla huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Lisäksi kuntoutuksen tulee olla kuntoutujalle tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista. Kuntoutustarpeen arvioinnissa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon henkilön toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. (Lähde: www.kela.fi)

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksi tärkeä osa-alue on fysioterapia. Fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selvitymistä arkielämässä.

Kinesiocenterissä fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti ohjattuna avoterapiana hoitolaitoksessamme tai tarvittaessa kotikäyntinä. Fysioterapian sisältö määräytyy aina kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sen toteutusmuoto perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja hyväksi koettuihin käytänteisiin. Pääosin vaikeavammaisten kuntouttava fysioterapia on harjoitteluterapiaa, jossa hyödynnämme monipuolisesti käytössämme olevaa viimeisintä kuntoutusteknologiaa sekä harjoitus- ja kuntosalivälineistöä.

Ennen fysioterapian aloittamista terapian tavoitteet sovitaan yhteistyössä kuntoutujan sekä tarpeen mukaan myös kuntoutujan omaisten kanssa. Fysioterapian edetessä terapian sisältö perustuu kuntoutujan toimintakyvyn jatkuvaan arviointiin. Fysioterapeutti asiantuntijana vastaa terapian laadusta. Kuntoutujasta tehdään vuoden välein palaute, jossa arvioidaan terapian vaikuttavuutta ja tarkastetaan tavoitteita. Fysioterapian vaikuttavuuden arvioinnin välineenä käytämme yleisesti hyväksyttyjä ja standardoituja mittareita, kuten GAS-arviointia.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.