Asentohuimauksen tutkiminen ja terapia

HYVÄLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN HOITO

Asentohuimauksen oireet ja syyt

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella (benign paroxysmal positional vertigo, BPPV) tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä.

Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen tuntuu kiertohuimauksena. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista. Asentohuimaus on melko yleinen ikääntyvien ongelma. Hankalista oireista huolimatta hyvänlaatuinen asentohuimaus ei ole aivoverenvuodon, kasvaimen tai muun vakavan sairauden merkki.

Vaiva kestää useiden viikkojen ajan, keskimäärin 10 viikkoa, mutta voi kestää huomattavasti kauemminkin. Se voi myös parannuttuaan uusia.

Noin neljännes huimauksen syistä selittyy hyvänlaatuisella asentohuimauksella. Huimaus liittyy asennon muutoksiin, missä oireena kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus. Asentoja joissa oireet esiintyvät voivat olla mm. makuulle meno, kyljen kääntäminen tai pään taivuttaminen eteenpäin. Oireisiin voi liittyä pahoinvointia, jopa oksennusta. Oireiden taustalla on sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka antaa sisäkorvalle väärää informaatiota pään liikkeistä. Hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidoilla. Olemme perehtyneet.

Fysioterapiassa teemme asiakkaalle Tapani Rahkon menetelmän mukaisen alkuhaastattelun sekä testit, jonka jälkeen voimme varmistua, onko kyseessä hyvänlaatuinen asentohuimaus. Tutkimuksen yhteydessä teemme tarvittavat hoidot ja ohjaamme asiakkaalle kotihoito-ohjeet.


Asentohuimaus on hoidettavissa

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkiminen ja hoito tapahtuu nopeasti ja tulos on välitön.

Kinesiocenterin käyttämän Rahkon WRW-testin avulla voidaa löytää lievemmätkin häiriöt sisäkorvan tasapainoaistin vaakasuorassa kaarikäytävässä: tämä on 3,5 kertaa herkempi kuin aiemmat asentotestit ja silmät suljettuna vieläkin herkempi. Tutkimuksen ja hoidon suorittaa Rahkon menetelmään erikoistunut fysioterapeutti ja asiakas saa itselleen kotihoito-ohjeet, joiden avulla hän saa jatkossa pidettyä ongelman kurissa omatoimisesti.

Lukihäiriö kuriin asentohuimaushoidolla

Dosentti Tapani Rahko on hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkijana uranuurtaja maassamme. Hän on kehittänyt tutkimus- ja hoitomenetelmiä 70-luvun puolesta välistä lähtien yhdistellen muiden tutkijoiden (mm. Dix M R, Hallpike C S, Epley J M, Semont A, Freyss G, Vitte E, Tiel-Wilck K) havaintoja omiinsa.

Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ReadingOCI (Otolith Canal Irritation) -asentohoitomenetelmän, jolla voidaan poistaa tai vähentää erilaisia lukemiseen ja tasapainoon liittyviä häiriöitä sekä parantaa lukutaitoa ja lisätä oppimiskykyä kaikissa ikäluokissa.

ReadingOCI sisältää testauksen, hoitomenetelmät ja ylläpidon itsehoidolla eli TestOCI-, PractiseOCI- ja MinimizeOCI -palvelut. Suurin hyöty on saavutettavissa lapsilla ja nuorilla. Potilaiden tilan edistymistä on tutkittu tieteellisesti. Rahko on kymmenen vuoden aikana testannut menetelmillään noin 10 000 potilasta, iältään 3,5 vuodesta 94 vuoteen. Lukunopeus on mitattu ennen ja jälkeen hoitojen noin 3 500 henkilöllä. Mittaustulosten mukaan koululaisten lukunopeus kasvoi ensimmäisen hoitokerran jälkeen yli 40 prosenttia ja sanojen oikein lukeminen parani merkitsevästi. Tämä on vaikuttanut tuntuvasti myös muihin oppimistuloksiin. Elinikäisellä itsehoidolla luki- ja oppimishäiriötä voidaan vähentää merkittävästi.

Arviolta 600 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen lukihäiriö. Asentohuimauksessa ja sen lievemmässä muodossa tasapainoelimen pohjalla olevasta suoraviivaisia liikkeitä aistivasta utriculuksesta lähtee liikkelle otokonioita eli hyvin hienoja kalkkikivihitusia. Nämä hituset utriculuksessa jäävät painonsa takia hieman jälkeen pään liikkuessa ja kertovat alla oleville hermosoluille, mihin suuntaan ja paljonko liikuttiin.Toisilla henkilöillä perinnöllisesti, lapsesta lähtien, näitä hiukkasia kulkeutuu kiertoliikkeitä aistiviin kaarikäytäviin. Löydös on luultua yleisempi ja löydettävissä herkemmillä Rahkon testeillä. Kaarikäytävien nesteen sekaan tulevat hituset tuottavat satunnaisia häiriöitä ja silmien ohjausliikkeet ovat epätarkkoja. Tällöin kuva, joka syntyy verkkokalvolle, tallentuu aivoihin myös epämääräisenä muistijälkenä. Sen laatu ja sillä toimiminen vaatii aivoilta paljon ylimääräistä työtä ja tulos on huonompi. Näkö on heikohko, keskeinen tarkan näön alue on epätarkka, näkökentän laajuus on kapeampi. Tämä ilmiö matkii aivoperäistä häiriötä, vaikka kyseessä on aistiperäinen häiriö. Sen tuottama rivien hyppiminen ja sanojen välien katoaminen sekä edestakaisin lukeminen ja arvailu jäävät pois korjattaessa ne ReadingOCI -menetelmällä. Luki- ja oppimishäiriöissä on mukana myös keskushermoston rakenteellinen osio, jonka suuruus vaihtelee merkityksettömästä suureen.

(Lähde: www.readingoci.org)

Lue lisää projektin kotisivuilta

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.