Kanta

OLEMME LIITTYNEET KANTAAN 2.6.2017 ALKAEN!

 

Kinesiocenter on järjestyksessään toinen fysikaalinen yritys Itä-Suomessa, joka on liittynyt Kanta-palvelun Potilastiedon arkistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että 2.6.2017 jälkeen aloitettujen hoitojaksojen osalta asiakkaamme voivat tarkastella heitä koskevia hoitokirjauksia OmaKanta -järjestelmästä.

Potilastiedon arkisto

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietojaan pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta. Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

(www.kanta.fi)